ขนาด Unit Load Devices


LD-9
LD-9


Aircraft Types: All 747's &767 &AB3, Lower Deck
Length: 3020 mm 119 in
Width: 2080 mm 82 in
Height: 1520 mm 60 in
Volume: 10.6 m3 374 cu ft
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Rate Class: 5  
-Aircraft Types: All 747's &767 &AB3, Lower Deck
Length: 302 cm 119 in
Width: 229 cm 90 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 11.4 m3 403 cu ft
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Tare Weight: 266 kg 587 lb
Rate Class: 2BG  

LD-29

LD-29
 

Aircraft Types: All 747's, Lower Deck
Length: 302 cm 119 in
Width: 208 cm 82 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 14.5 m3 511 cu ft
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Tare Weight: 260 kg 573 lb
Rate Class: 5W  
M1
M1


Aircraft Types: 747 Freighter, Main Deck
Length: 305 cm 120 in
Width: 229 cm 90 in
Height: 229 cm 90 in
Volume: 17.5 m3 619 cu ft
Max Gross Weight: 6800 kg 15000 lb
Tare Weight: 330 kg 728 lb
Rate Class: 2  
LD3
LD3


Aircraft Types: All 747's & 767 &AB3, Lower Deck
Length: 147 cm 58 in
Width: 140 cm 55 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 4.3 m3 153 cu ft
Max Gross Weight: 1587 kg 3500 lb
Tare Weight: - -
Rate Class: 8  
LD1
LD1


Aircraft Types: All 747's & 767, Lower Deck
Length: 147 cm 58 in
Width: 140 cm 55 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 4.84 m3 171 cu ft
Max Gross Weight: 1587 kg 3500 lb
Tare Weight: - -
Rate Class: 8  
LD7
LD8


Aircraft Types: All 747's &767 &AB3, Lower Deck
Length: - -
Width: - -
Height: - -
Volume: - -
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Tare Weight: 110 kg 242 lb
Rate Class: 2C  
LD8
LD7


Aircraft Types: 767, Lower Deck
Length: 233 cm 55 in
Width: 140 cm 92 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 7.2 m3 253 cu ft
Max Gross Weight: 2449 kg 5400 lb
Tare Weight: 128 kg 282 lb
Rate Class: 6A  
M-1
M-1


Aircraft Types: 747 Freighter, Main Deck
Length: - -
Width: - -
Height: - -
Volume: - -
Max Gross Weight: 6800 kg 15000 lb
Tare Weight: 110 kg 242 lb
Rate Class: 2C  
M-1
M-1


Aircraft Types: 747 Freighter, Main Deck
Length: - -
Width: - -
Height: - -
Volume: - -
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Tare Weight: 110 kg 242 lb
Rate Class: 2H  
-


Aircraft Types: All 747's &767 &AB3, Lower Deck
Length: 305 cm 119 in
Width: 208 cm 82 in
Height: 147 cm 60 in
Volume: 9.6 m3 339 cu ft
Max Gross Weight: 4626 kg 10200 lb
Tare Weight: 400 kg 880 lb
Rate Class: 5  
-


Aircraft Types: All 747's & 767 &AB3, Lower Deck
Length: 147 cm 58 in
Width: 140 cm 55 in
Height: 152 cm 60 in
Volume: 3.6 m3 127 cu ft
Max Gross Weight: 1587 kg 3500 lb
Tare Weight: 210 kg 462 lb
Rate Class: 8  
สอบถามอัตราค่าบริการ
หากคุณต้องการทราบราคา ค่าขนส่ง หรือค่าบริการของเรา กรุณาคลิ๊กที่นี่
Slideshow Image 1
หน้าแรก
© 2017 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.