วิธีการประมาณปริมาณการจัดส่งของคุณ :

ใช้วิธีนี้คำนวนหา M

  • ความกว้าง * ความยาว * ความสูง (เซนติเมตร) = ปริมาตร ต่อ หน่วย
  • ปริมาตร ต่อ หน่วย  * จำนวนทั้งหมด = ปริมาณรวม

ตัวอย่าง : สินค้า 9 กล่อง ขนาด 60 * 40 * 20 ซม. = (0.60 * 0.40 * 0.20)* 9 = 0.432 M3

ดังนั้นคำปริมาณสินค้า 9 กล่อง = 0.432 ลบ.ม.