ขนส่งทางทะเล (ระยะเวลา 12-15วัน)   :

                     คลังสินค้ากวางโจว – คลังสินค้ากรุงเทพฯ  >> 5,900 บาท / ลบ.ม 

                     คลังสินค้าอี้หวู่  – คลังสินค้ากรุงเทพฯ  >>  6,000 บาท / ลบ.ม

 

       ขนส่งทางรถบรรทุก (ระยะเวลา 5-7วัน)   :

                     คลังสินค้ากวางโจว – คลังสินค้ากรุงเทพฯ  >> 8,900 บาท / ลบ.ม

 

       *** ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงการรับและการจัดส่ง

                  – บริการในรูปแบบ Door to Door Service

                   (รับสินค้าจากท่าเรือ + จัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ)