บริษัท ซี ฟลาย เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซี ฟลาย เซอร์วิส ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประสบการณ์ และด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม จึงทำให้บริษัท ซี ฟลาย เซอร์วิส จำกัด มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆนั้นมีการใช้ภาษาแตกต่างกันไป

บริษัทฯมีความยินดีที่จะตอบคำถาม ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านข้อมูล ในทุก ๆ ด้าน ให้แก่ผู้หุ้นส่วนและลูกค้า การปฏิบัติงานตามความต้องการของคุณคืองานของเรา

ความสามารถทางด้านบุคลากรผู้ทรงประสบการณ์ ทำให้บริษัทซี ฟลาย เซอร์วิส มีความสามารถที่จะจัดหาบริการในทุก ๆ ด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุด เท่าที่ผู้ให้บริการด้านการขนส่งรายหนึ่งจะทำให้แก่ของลูกค้าได้

บริการของเราประกอบด้วย
– บริการด้านธุรกิจการขนส่งทางอากาศและทางทะเล
– ย้ายของและทำการแพคกิ้งของที่มีขนาดใหญ่ และจำนวนมาก
– จัดการด้านงานเอกสาร การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และแพคกิ้งสำหรับงานโปรเจค
– บริการขนส่งสินค้าสด และสินค้าที่มีช่วงเวลาในการหมดอายุระยะสั้น และสัตว์ที่ยังมีชีวิต
– การขนส่งไปยังประเทศที่สาม การผ่านพิธีการศุลกากร บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า