นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท Sea fly Services ในปี พ.ศ. 2547 เราได้มีการพัฒนาระบบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

จากความร่วมมืออันยาวนานระหว่างบริษัท Sea fly Services และ พันธมิตรทางธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศส เราได้มีการพัฒนาการคมนาคมในกลุ่มประเทศดอมทอม เช่นเดียวกันกับในเรอูเนียงหรือนิวแคลิโดเนีย และมีการขยายขอบเขตการให้บริการในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้เป้นทางเลือกสำหรับลูกค้าในการเลือกใช้บริการ เรามีความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านคงบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในท้องถิ่นต่างๆ