บริการขนส่งพัสดุ Courier ของเรา ให้บริการขนส่งตั้งแต่รับสินค้า และนำส่งไปถึงมือของผู้รับที่ปลายทาง   โดยทางบริษัทจะดำเนินการผ่านพิธีการ ที่ปลายทาง และดำเนินการศุลกากรจนเสร็จสิ้น อำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้รับและผู้ส่งเป็นอย่างมาก