บริการขนส่งทางเครื่องบิน ไปยังปลายทางทั่วโลก และนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก โดยการขนส่งทางเครื่องบินนี้ จะเหมาะสมกับสินค้าที่มีความเร่งด่วนในการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางเครื่องบินนี้ สามารถใช้ขนส่งสินค้าตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงสินค้าที่ทีขนาดใหญ่ที่สุดตามขนาดของเครื่องบินที่จะสามารถรับได้