เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการย้ายบ้านโดยเฉพาะ บริการของเรารวมไปถึงการดำเนินการต่อไปนี้

  • เดินทางไปตรวจสอบปริมาณสิ่งของที่ต้องการย้าย
  • การประเมิณค่าใช้จ่าย
  • แพ็คกิ้งสิ่งของด้วยความระมัดระวัง
  • ขนสิ่งของขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
  • ดำเนินการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปจนถึงปลายทาง

บริการของเราสามารถให้บริการได้ทั้งย้ายบ้านไปที่ต่างประเทศ หรือย้ายบ้านจากต่างประเทศมาที่ไทยได้เช่นกัน