บริการ Full container load – บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Cotainer ทั้ง 20 ฟุต และ 40 ฟุต โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆทั่วโลก และเรายังทำให้คุณสามารถติดตาม Shipment ของคุณในตลอดระยะเวลาการขนส่ง

บริการ Less-than-container load –บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออก ทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลก

บริการ Sea/Air – บริการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ เหมาะสมกับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือจำนวนมาก แต่ต้องการที่จะใช้เวลาน้อยกว่าไปทางเรือ เราจึงส่งสินค้าของคุณไปทางเรือ และขนส่งต่อด้วยเครื่องบิน เพื่อที่จะทำให้ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าไปทางเครื่องบินทั้งหมด