เครื่องมือคำนวณ

Volumetric weight บางครั้งเรียกว่า "dim" หรือ dimensional weight จะใช้เมื่อขนาดของสินค้ามีขนาดใหญ่ และเมื่อคำนวณแล้ว น้ำหนัก dimensional weight มีค่ามากกว่า น้ำหนักจริงของสินค้า  ซึ่งในการคิดค่าระวางสินค้า จะต้องใช้น้ำหนักที่หนักมากกว่า มาคำนวณ

  คำนวณเป็นกิโลกรัม คำนวณเป็นเซนติเมตร  
ปอนด์   กิโลกรัม   ฟุต นิ้ว   เซนติเมตร
=   =
           
   

 

  คำนวณเป็นน้ำหนัก volumetric weight  
กว้าง (cms)   สูง (cms)   ยาว (cms)   Volume Volumetric Weight
    =
           
   

วิธีการคิด
ตัวอย่าง 40x48x60 cms, gross weight = 5 kgs
volume weight คือ:
40x48x60 = 115,200 Volume
115,200 หารด้วย 6,000 = 19.2 volume kgs

น้ำหนัก volume weight หนักกว่า grossl weight (19.2 kg ต่อ 5 kgs), เพราะฉะนั้น จะคำนวณค่าใช้จ่ายจะ ต้องใช้น้ำหนัก 19.2 kgs. 

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

ด้วยทีมงานและประสบการณ์กว่า 20 ปีของเรา