ตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันมากที่สุดคือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ยาว 6 เมตร และ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ยาว 12 เมตร

 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

 • ขนาดภายนอกตู้ : กว้าง 2,438 เมตร   ยาว 6,058 เมตร   สูง 2,591 เมตร
 • ปริมาตรทางทฤษฎี : 32 ลบ.ม.
 • น้ำหนักที่สามารถบรรจุได้  :  18 ตัน
 • สามารถวางพาเลทขนาด 1 x 1.2 เมตร ได้ถึง 10 พาเลท

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต

 • ขนาดภายนอกตู้ : กว้าง 2,438 เมตร ยาว 12,192 เมตร สูง 2,581 เมตร
 • ปริมาตรทางทฤษฎี : 64 ลบ.ม.
 • น้ำหนักที่สามารถบรรจุได้ : 27 ตัน
 • สามารถวางพาเลทขนาด 1 x 1.2 เมตร ได้ถึง 20 พาลท

นอกจากนี้ยีงมีตู้คอนเทนเนอร์อื่นๆ :

 • คอนเทนเนอร์ High Cube : เป็นตู้ที่สูงกว่าขนาดมาตรฐาน
 • คอนเทนเนอร์แบบเปิดด้านบน  :  ไม่มีผนังข้าง , ไม่มีหลังคา
 • คอนเทนเนอร์เย็น  : อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส ถึง +25 องศาเซลเซียส