Freight Forwarder เป็นบริษัทที่จัดส่งสินค้าสำหรับบุคคล หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือลูกค้าต้นทางไปยังผู้รับสินค้าหรือลูกค้าปลายทาง โดยมีการทำสัญญาการค้ากับผู้จัดส่งสินค้าเพื่อให้บริการการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า

 

Freight Forwarder ไม่ใช้ผู้ขนส่งสินค้าโดยตรงแต่ทำหน้าที่ในการจัดหาซัพพลายเชน

การขนส่งสินค้าสามารถทำได้ผ่านรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางบก , ทางทะเล , ทางอากาศ หรือ ทางรถไฟ

Freight Forwarder เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการจัดเตรียมพิธีการ การดำเนินการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ