สำหรับการจัดส่งแบบ Door to Door สามารถทำได้ทั้งทางอากาศและทางทะเล

โดยทั่วไปบริการ Door to Door ของเราประกอบด้วย :

 • บริการแพ็คสินค้า
 • บริการเข้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ต้นทาง
 • บริการป้องกันสินค้าบนพาเลท (ตีกรอบไม้ป้องกัน)
 • บริการพิธีการศุลกากรขาออก
 • เอกสารต่างๆ
 • การจัดการ (สนามบิน)
 • ขนส่งทางทะเล / ขนส่งทางอากาศ
 • การเดินเรือ
 • ค่าธรรมเนียมขาเข้า
 • บริการพิธีการศุลกากรขาเข้า
 • บริการจัดส่งสินค้า ณ ที่อยู่ปลายทาง

 

ตัวเลือก :

 • การประกันภัย , การบรรจุหีบห่อไม้ (+รมควัน) ในการณีที่มีการเคลื่อนย้าย : ติดตั้ง ณ ที่พัก

ไม่รวม :

 • ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม